Нови сертификати по ISO 9001:2008 Печат
Понеделник, 05 Януари 2015 15:49

"Ведиком" ЕООД получи оригинали на сертификатите по ISO 9001:2008 под номер BG120388Q, с валидност до 05 Декември 2017 г., издаден от "Бюро Веритас Варна" ЕООД.