Сертификати по ISO 9001:2008 Печат
Понеделник, 05 Декември 2011 12:29
"Ведиком" ЕООД получи оригинали на сертификатите по ISO 9001:2008 под номер BG17874Q, с валидност до 05 Декември 2014 г., издаден от "Бюро Веритас Варна" ЕООД.