Финализиране на проекта на "Ведиком" ЕООД за повишаване на конкурентоспособността Печат
Вторник, 02 Март 2010 17:47
Днес, 02.03.2010 г., бе успешно финализиран проектът на "Ведиком" ЕООД под номер BG2006/018-164.05.01/ESC/G/CSG-3-022, финансиран по програма ФАР, с подкрепата на ЕС и РБългария.