Подготовка за производство на нов продукт Печат
Сряда, 16 Септември 2009 16:57
Започна подготовка за производство на новия продукт, разработен, съгласно сключен договор с МИЕ.