Подготовка за финален технически и фиансов отчет Печат
Вторник, 15 Септември 2009 10:18
Започна подготовка по осъществяване на финален технически и финаносв отчет, съпроводен с одитен доклад от експерт-счетоводител, съгласно сключен договор с МИЕ.