Финална мониторингова визита Печат
Сряда, 09 Септември 2009 16:53
Осъществена е финална мониторингова визита от представители на ИАНМСП, съгласно сключен договор с МИЕ.