Надзорен одит по ISO 9001:2000 Печат
Сряда, 26 Август 2009 09:45
През м. Ноември 2009 г. ще бъде осъществен Надзорен одит по ISO 9001:2000 от „Бюро Веритас” ЕООД и транзитно преминаване към стандарта ISO 9001:2008.