Внедряване на ISO 9001:2008 Печат
Понеделник, 03 Август 2009 18:32
Считано от днес, 03 Август 2009 г., е внедрена система за управление на качеството във „Ведиком” ЕООД, съгласно изискванията на стандарта ISO 9001:2008.