Втора мониторингова визита Печат
Четвъртък, 16 Юли 2009 17:10
Осъществена е втора мониторингова визита от представители на ИАНМСП за осъществяване на верификация на извършените доставки.