Договор с нотифициран орган Печат
Вторник, 23 Юни 2009 13:32
Подписан е договор с нотифициращ орган за оценяване на съответствието на новият продукт, съгласно сключен договор с МИЕ.