Договор с одитор Печат
Вторник, 16 Юни 2009 15:36
Подписан е договор с одитор – експерт-счетоводител, който да извърши финалния одит по проекта, съгласно предвидените по проекта дейности.