Обoрудване на помещение за настройване на везни Печат
Вторник, 16 Юни 2009 10:56
Започна оборудване на помещението за настройване на везни. Подизпълнителите на оборудването ще осъществят доставката на ДМА до края на м. Юли 2009 г., съгласно сключените договори за доставка;