Междинен технически отчет Печат
Четвъртък, 28 Май 2009 12:33
Изготвен е и представен за одобрение в МИЕ и ИАНМСП  Междинен Технически Отчет на хартиен и електронен носител, отразяващ дейността през първите шест месеца от реализация на проекта на „Ведиком” ЕООД.