Договори за доставка на съоръжения Печат
Вторник, 12 Май 2009 18:22
Днес, 12 Май 2009 г,. в гр. София, бяха подписани договори за доставка на съоръжения за оборудване на помещение за настройване на везни, съгласно сключен договор с МИЕ.