Отваряне на оферти за избор на подизпълнител Печат
Понеделник, 11 Май 2009 16:45
Днес, 11 Май 2009 г., в офиса на дружеството в гр. София в 17.00 часа бе проведена сесия по отваряне на оферти за избор на подизпълнители, съгласно сключен договор с МИЕ.