Обява за откриване на процедура Печат
Събота, 25 Април 2009 13:10
Публикувана е обява за откриване на процедура – открит избор в национален ежедневник „Класа”, съгласно сключен договор с МИЕ.