Сертификат по ISO 9001:2000 Печат
Понеделник, 15 Декември 2008 14:42

"Ведиком" ЕООД получи оригинал на сертификата по ISO 9001:2000 под номер BG11807Q, с валидност до 05 Декември 2011 г., издаден от "Бюро Веритас" ЕООД.