Договор с "Министерство на икономиката и енергетиката" Печат
Четвъртък, 27 Ноември 2008 17:29

Управителят на "Ведиком" ЕООД подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с "Министерство на икономиката и енергетиката" и ръководството на дружеството пристъпва към изпълнение на предвидените по проекта дейности.