Ресертификационен одит по ISO 9001:2000 Печат
Петък, 21 Ноември 2008 21:29

На 21 Ноември 2008 г. "Ведиком" ЕООД премина успешно ресертификационен одит на своята система за управление на качеството, проведен от одиторски екип на "Бюро Веритас" ЕООД, в съответствие с изискванията на стандарта ISO 9001:2000.