Проект за повишаване на конкурентоспособността на "Ведиком" ЕООД Печат
Сряда, 06 Август 2008 12:48

Екип на "Ведиком" ЕООД разработи и подаде проектно предложение по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия - Фаза 3" и очаква резултат и класиране до края на месец Ноември 2008 г.